Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ë L F. C 'T R I C 1 T Ë ï T. tï

derde gevoelloosheid de eleclriciteit te beproeven; waarom ik hem, dewyl hy geheel weg bleef, liet ontbieden.

Zyne hand had nu verfcheidene blaaren, doof te lomp en ftevigte fchuiereu, bekomen ; eenigert waren opengegaan , en hadden wondjes ver* oorzaakt :hy gevoelde van het eene en andere ohdertusfchen niets; de beweeging van hand en vingers door de eleclriciteit verkreegen { bleef echter voordduuren: zyne hand behoorelyk door een' Heelmeester verbonden zynde , electrifeerde ik hem wede?, zonder dat hy iets meer van de eleclriciteit ontdekte dan Voorheen.

De wonden geneezen zynde, heb ik hemüog drie. of viermaalen geëleclrifeerd,als wanneer hy, krachten weder ontvangen hebbende, van de eleclriciteit afftapte.

Ik kon hem, fchoon ik hem pro dso electrifeerde, niet beweegen om de proef op zyn gevoel verder voordtezetten$ hy gaf voor, dat hy' nu zyn werk verrichten kon, en daarom alleen tot de eleclriciteit was opgekomen; hy had 'et* geen tyd toe: ik geloof, wegens de onverfchilligheid van dit mensch, dat hy, zo hy de verlamming aan eenig ander lid, het welk hem in zynen arbeid niet hinderde, gehad hadde, niet ééns de moeite zoude hebben willen net* F

Sluiten