Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa GENEESKUNDIGE

men, om iets tot zyne herftelling aantewetv» den: hy gaf my, toen ik hem eens naar de herftelling der verdooving vroeg , ten antwoord : O dat komt er niet op aan; dat heb ik al zolang gehad\ 't -hindert my in myn werk niet, en ah my iemand (laat voel ik het niet', ik zeide hem, dat hy voor zig zeiven zeer gelukkig over zyn' toeftand dacht, en vroeg hem, of hy federt het bevriezen van zyne huid, ook eene vermindering van levendigheid van geest in zyne denkbeelden ontdekt had? waaruit men dan zoude kunnen befluiten dat een gedeelte van zyne hersfens tevens bevrooren geweest waren.

Intusfehen moet ik nog aanmerken, dat in deezen Lyder eerder de beweegïng dan de gevoelloosheid herftelde, 't welk anders meestal omgekeerd gebeurt: ik geef derhalven in bedenking, of dit niet daaraan was toe te fchry. ven, dat de oorzaaken deezer twee gebreken verfchilden, zo in de aanleiding, als in den ouderdom ; en of hieruit niet blykt, dat men, in alle gevallen, niei te naauwkeurig onderzoek kan doen, naar de eerfte oorzaaken der ongefteldheden: ook levert dit geval een klaar bewys op, dat alle ongefteldheden, door de eleclriciteit geneesbaar, niet op dezelfde wyze behandeld moeten worden.

Sluiten