is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S E S D E BOE K. 233

wierd hy al genoodzaakt dezelve te doen, in alle veiligheid derwaard te vertrekken : doch in plaats van hen af te fchrikken wierden de gemoederen hier door nog fterker aangezet, en de zaak viel buiten zyne verwachting uit: want zyn raad wierd goedgekeurd, en men maakte zich ter opvolging gereed. De bejaarde wilden deezen tocht bywoonen, om dat zy wel dachten te ftaagen of ten minften in veiligheid te zyn: De jongere namen uit lust van vreemde landen te zien deel in den krygstocht. De foldaaten vertrokken derwaard met grooten lust, om hier door het gebied uitgeftrekter geworden zynde altoos foldy te kunnen trekken : Wierden 'er al zommige gevonden, die deeze onderneeming afkeurden , deeze hielden zich uit vreeze van verdenking, echter tt'ü. Eindlyk trad één der Atheneren voor en zeggende dat het thans geen tyd van draalen was, verzocht hy aan Nicias eene nette fyst der toerustinge op te geeven: doch Nicias gaf tot antwoord zulks eerst met de andere Bevelhebbers te zullen overleggen: doch dat hy naar zyne gisfing ten minften honderd Galeien noodig had, behalven een goed aantal Vrachtfchepen om de bagagie mede te voeren. Voor het overige was hy van gevoelen, dat hy tot deezen P $ tocht