Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S E S D E Ê Ö Ë K. 237

derneeming is niet minder roemruchtig geweest door de fraaiheid der toerustinge als om den moed, welken klein en groot betoonde, ook hadden zy hier toe veel meer gelds verfpild als de tegenwoordige gefteldheid van den Staat toeliet. De fchepen alle in gereedheid en de manfehap aan boord zynde, wierd het teeken om de gewoone plengoffers te beginnen, gegeeven , niet ieder fchip in 't byzonder, maar alle te gelyk; hier op wierden de goude en zilvere beekers ingefchonken, en de plechtigheid wierd door die geene welke aan land bleeven beantwoord met een groot gejuich: Het vertreklied gezongen zynde, wierd het teeken tot het vertrek gegeeven, en de fchepen zeilden een voor een in zee , eens op de ruimte geko« men zynde, deeden zy hun best om den een den anderen de loef af te fteeken, tot dat zy zich te Egina alle vereenden: Van daar gingen zy verder onder zeil naar Corcyra, alWaar de benden der Bondgenooten zich met de overige fchepen reeds bevonden.

Deeze tyding wel dra van alle kanten naar Syracufe overgebragt, wierd van zommigen geloofd, van zommigen in den wind geflaagen, tot dat Hermocrates Hermons zoon op het ontvangen van een echt bericht voor de

Ver-

Sluiten