is toegevoegd aan je favorieten.

Physiognomische reizen. Vooraf gaat een physiognomisch dagboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. ï6i

gr ante deMo gegreepen 'te hebben, en zij ook haar fchuld bijna toegeftemd had, welke bekentenis nogthans van den Richter door onwettige dringing fche?n afgeperst te zijn, wierden (joor middel van het onlochenbaar getuigenis der onfchuld , dat de phyfiognomie hun meèdeelde, dewijl hunne gezigten tot de klasfe van die behoorden, die zekere boosheden in 't geheel niet begaan kunnen i plenarie geabfolveert. Ten aangezien van anderen , bleef uit aanmerking van hunne onbefiisfende wezenstrekken het oordeel voor 't tegenwoordige nog in fuipenfo.

Een der gevangenen,' op welken niets wezenlijks te leggen was, behalven dat hij zich verdagt gemaakt had, van de goedhartigheid der menfehen. door verdigtte brandbrieven tot medelijden bewogen te hebben, trok de aandagt van Spörtler bijzonder tot zich. Hij deed daarom aan 't gerecht een voorftel: dat het wel niet uit de akten bleek, dat gezeide vagebond zich aan een hoofdmisdaad had fchuldig gemaakt; nogthans bezwaarde hem zijne phyfiognomie derwijze, dat bij naauwkeurig onderzoek, er zich zulke enorme delicla zouden ontdekken, die door de Crimineelwetten nog nietnaar evenredigheid geboet waren ;erfcheen hem reeds de toeftemming eener fnoode daad in de oogen; nogthans was hij voor het tegenwoordige niet ia ftaat, om zich verder daar over uit te

laa-