is toegevoegd aan uw favorieten.

Physiognomische reizen. Vooraf gaat een physiognomisch dagboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 229

pen door het veld, en dagt.op een inleiding voor het gefprek, dat ik den mijmeraar dagt te houden. Wanneer men zich genoodzaakt vindt, Qdiofa aan te haaien, houd ik het zeer dienstig om zich van een glimpige omkleding te bedienen. Ik denk daar in altoos aan 't' gedrag van mijn Chirurgijn want als Dokter Baldriaan mij eens een klijfleer geordineert had, tegen welk ik een grooten afkeer betoonde, overtrok de veldfcheer de klijfteerfpuit meteen omgekeerde duivenkrop , en zoo ging alles ligt en zonder groote moeite in 't werk. 'T wilde juist bij toeval, dat ik een boekje uit Lotjes boekekast in mijn zak had, 't welk ik opfloeg om er een weinig in te bladeren, terwijl ik geen bekwaamen aanvang tot mijn overdagte aanfpraak vinden kon, en zie daar! tegen vermoeden) diende mij het boekje zeiveten duivenkrop.

Toen den Ambtman uit het floppelveld te rug kwam, om mij tot de thuisreis af te haaien, en mij rnet leezen bezig vond, vraagde hij: of mij het leezen meer amufeerde dan de haazenjagt? Geen van beiden antwoorde ik, daar heeft een opfmukkervan een Autheur, iets van de hoop op fpoediger beter en vrolijke menfehen heen gegreepen, dat mij flrijdt; wijl het mij een heerlijk troostrijk denkbeeld verknoeid heeft, waar aan ik mij dagt te havenen te verkwikken, want ik vind, dat de vrolijke menfehen onder de maan , ten minsten zoo P ver