is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

Over de kunstbewerking » wanneer het agterhoofd aan de Iinkerzij•de beant.Wooru.

Over de wij ze van werking, wanneer het agterhoofd aaide regterzijde beantwoord.

antwoord. De beste wijze om de tang in dit geval aan te leggen verfchilt bovendien zoo weinig van die welke wij voor de fchuinsfche liggingen van het hoofd hebben aangewezen, dat wij het daarbij, zonder veel te verzuimen, zouden hebben kunnen laaten. Deze dwarsfche liggingen kunnen flechts ten getale van twee plaats hebben: naamlijk, waarin het agterhoofd zich juist ter linker, of ter regterzijde van het bekken bevind.

1783. Om zich, in het eerfte dezer gevallen, overeenkomftig onze vastgeftelde regelen van de tang te bedienen, moet men den fpilontvangenden tak van het werktuig regtftreeks onder de fchaambeenderen, en den fpildraagenden langs de voorzijde van het heiligbeen inbrengen , de haaksgewijze uiteinden geduurende al dien tijd naar de linker dije der vrouwe rigtendc. Wanneer de beide lepels wel geplaatst , vereenigd en bevestigd zijn, omvat men de haaken der tang met de regter, en derzelver middenfte gedeelte met de linkerhand; als dan wend men het hoofd zoodanig, dat het agterhoofd onder de fchaambeenderen koonT: waarna men hetzelve op die wijze afhaalt, zoo als bij gelegenheid van de gunftigfte ligging is voorgefchreven.

1784. In de dwarsfche ligging van het hoofd aan de onderfte engte, waarin het agterhoofd aan de regterzijde van het bekken beantwoord, plaatst men den fpildraager vlak onder de fchaambeenderen, enden fpilontvar» gertegen over het midden van het heiligbeen: acht gevende, om het handvatfel der beide takken naar de regter dije der vrouwe te rigten.