Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 >

hoofd zoo wel als den fteen terug te druk. ken, en dezen laatften terzijde te fchikken, opdat het eerfte zich alleen in het bekken zoude kunnen begeven: hetwelk, naar ons inzien, beter is, dan de blaas, alsmede het voorfte gedeelte der fchede, op het gezwel door den fteen gevormd, door te fnijden, zoo als andere hebben aangeraaden te doen. Dit laatfte voorfchrift moet flechts op de gevallen van uitzondering op den algemeenen regel toegepast worden, zoo als, bij voorbeeld, op zulk een geval, waarin het hoofd van het kind reeds fints een' geruimen tijd de tusfchenwijdte van het bekken beflaat, zoo, dat het niet weder terug gevoerd kan worden , en het gezwel, hetwelk de fteen veroorzaakt , zich naar buiten vertoont.

1963. Wij hebben ooggetuigen geweest van een geval, hetwelk met hetgene wij, betreffende den fteen der blaas, zoo even hebben voorgefteld, de meeste overeenkomst heeft, beftaande in een gezwel hetwelk in de eiernesten plaats had. Dit geval is weiligt eenig in zijn foort; indien wij ons hierin niet vergisfen, verdient het met te meerder

Heere La u ver jat, in deszelfs Nouvelle méthode de pratlquer Popération Cefarienne, page 12, aangehaald, inwelk geval hij zegt, de fteenfnij ding (Lithotomia) met den hoogen toeftel gefchied te zijn. Indien dit geval niet hetzelfde is als hetwelk vooraf gaat, had de Heer Lauverjat de Schrijvers van beide moeten noemen.

Over de gezwellen der eiernesten [Ovaria).

Sluiten