is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van Napels en Sicilie. Byeen verzameld op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olie, Zyde, Manna en Agrumi. Dan zedert de Aardbeving heeft men geen voordceligen oogst gehad, misfchien uit hoofde van de verandering van den grond, die welligt met veele zwaveldeeltjes als doortrokken is\ ('t geen grimaldi echter in eene te vooren aangehaalde plaats rechtftreeks ontkent:) misfchien uit hoofde van eene veel eenvoudiger oorzaak, namelyk uit gebrek aan yver en werkzaamheid by den inwooner, en uit mangel van de nodige werktuigen cn gcrc-?dfchappen. — Vooral was de Olie-handel zeer belangryk ; veele zyn 'er die 'er fchattcn mede gewonnen hebben. 'Er waren in de kleine Stad Sei iinara verfcheiden inwooners, die meer dan ééne tonne Gouds hadden gewonnen. — De Calabriefche Olie is door geheel Europa vermaard, en word wyd en zyd verzonden. Met dezen wydlopigen buitenlandfchen handel heeft Calabrien weinig te doen : doorgaans word dc Olie en andere voortbrcngzels naa Mesfina gebragt, en van daar verder verzonden, omdat groote Schepen niet veilig in dc Haven van Reggio kunnen liggen.

Een tweede hoofdtak van den Koophandel in Calabrien is de Zyde-handel, die te vooren zo wel hier als in Apulien veel bloeicnder was , dan tegenwoordig. Men heeft in de laatfte tien jaaren geene jonge Moerbczicboomen geplant, en de oude fterven van tyd tot tyd. Veel fchade doet hier de wynftok die men rondom de Moerbezieboomcn plant, naardien dit in de eerfte Jaaren denzelve te beter doet groejen, en de Moerbezieboomen tevens wel zo veel vruchten daardoor in den beginnen opleveren. Dan jn 't vervolg worden dc boomen daardoor geheel beO 5 dor-