is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van Napels en Sicilie. Byeen verzameld op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20O

SY-RACUSE*

zy meester waren van alle die Landfchappen waarvanhun Monarch den eernaam draagt.

Niet onwaarfchynlyk is het, dat een, tot nog toe bykans geheel onbekend, gedenkftuk in de zogenoemde Valk d'Ifpca, niet verre van Modica , zes of agt mylen van Syracufe, een overblyfzel van deze aloude inwooners van Sicilië is, eer zy door de verkecring met de Grieken tot dien trap van befchaving waren gëftegen. — Deze menfchen koozen dit woest en ontoeganklyk dal, 't welk eene lengte van omtrcnd agt italiaanfche mylen heeft, tot eene woonplaats uit, en groeven hunne woningen in de rotfen aan weerskanten van het dal. Deze woningen duiden genoegzaam aan den gcringen trap van befchaafdheid, dien men beklommen had. Nog tegenwoordig ontdekt men 'er woningen, die in tien of twaalf verdiepingen in de Rotfen uitgehouwen waren, en of tot verblyfplaatfen voor levendige, of tot begraafplaatfen voor de Lykcn dienden ; uit dien hoofde vind men in zommige nog Sarcophaagen, waarin men verfteende beenderen en Vaazen van zeer grove flof vind. De vertrekken zyn op de eene of andere wyze met elkander ver» eenigd; men vind 'er deuren in, waardoor men van de eene kamer in de andere kan gaan, ook trappen, om in de bovenfte vertrekken te komen, of een fchuin voetpad in de Rots uitgehouwen, 't welk van de eene verdieping na de andere loopt. Zommige buitenmuuren of gevels van deze woningen, vooral die aan den Zuidkant liggen, en voor de Zon het meest bloot ftaan, zyn ingevallen, zo dat men de kamers van binnen kan zien. De meeste vertrekken zyn vierkant,