Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 CATANIA.

Midden op deze Markt ftaat een Obeliskus of gedenkpilaar op een' uit de Lava vervaardigden Oiyphant. Het aantal der Kerken is zeer groot; veele derzelve munten uit in fraaiheid, maar boven anderen de Kerk en het Klooster der Benediktynen. Volgens de eerfte bepaling moesten deze geestelyke Heeren in een klein huisje, vlak aan den voet van den berg /Etna,hun verblyf houden: dan zy begrepen, en niet zonder rede, dat het aangenaamer was, in eene volkryke Stad, dan aan deze eenzaame plaats te woonen: en hierom hebben zy hier een Klooster gefticht, 't welk in grootte en pracht een Koninglyk paleis evenaart. —— De Kerk is groot en met veele kostbaarheden voorzien : bouwkundige echter zien hier een wezenlyk gebrek,men mist,by al den luister van dit gebouw, een goeden fmaak in het plaatfen.der cieraaden. By den eerften opflag heeft zy in het uitwendige veel overeenkomst met de St. Pieters Kerk te Rome, hoewel ze veel kleiner is. By alle haare gebreken, die ik niet kan beoordeelen, munt zy boven anderen uit in fraaiheid; en tevens heeft zy iets ftaatigs en eerbiedwekkends, 't welk ik in geen één Kerk van Sicilië heb gevonden. Te midden tusfchen de Lava hebben de Monniken een tuin aangelegd; zy hebben het ook zo verre weeten te brengen, door vruchtbaare aarde met vuile ftof van de Lava te vermengen , dat dit aardryk dadelyk vruchten voortbrengt. Dewyl de grond van den hof een Lava ftroom is, ligt dezelve zeer hoog, zo dat hy bykans tot aan de derde verdieping van het Klooster komt. De gangen zyn alle in de Lava uitgehouwan, en met bonte fteenen belegd, zo dat men in den eerften opflag dit

werk

Sluiten