Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DUITSCHE RYK. *3

„ j -uur tfiJwsbure opgericht, had in den beginne H. Fredertk IV ^ Naderhand werd het by beurten re Bo-aK. E^wïï W,XIs Neurenberg, Regensburg en Etslengen IL Frankfort, '^m^\ door %rel V te Speyer bepaald hootmt. gehouden, tot dat ntt vatl den Westphaalfchen

werd. Volp^ ^ Shtet van de Roomfche Vrede moet de oppepte wmt pttefidenten, twee Kerk zyn , . terwyl ^ ^^Xntfche, en vyïtig AsRoomschgezmde en twee nowu twintig Room-

fesforen of rechter, zyn , "^ ^ De Kamer - richter fchen en de ovengen P~teftanttn. praf)denten

raoet een ™>J^£jfr9VrélM*a wezen, De Geestelyke en twee vvaeie j Roomschgeasfesforen worden.gekozen , al>™Z> door ieder der zinden door den Keizer » t^ der^iy | door vier Roomfche ^^^t£9 en de overige elk der drie Proteltanticne xvc e u

by ieder der denVstphaalfchen de zaak geregeld by het■ twetaat v Gtrich£ zecr

Vrede; doch teBfnw^d^ » ^ &^ -merkelyk in getal van . die als Bisfchop

ftaande uit den Keur^rst van £oomahgezind en van Speyer Kamer-richter is, uit een Asfesforen ,

één Froteftantsch Prudent^ cn vj ^ #

waar onder agt Ro°m^^

DE Ryks-Hofraad beftaat Jrteen ^ MentzEtfmd.

eén Viee-P-Üdent g^L^tete* gezindheiddke voorgefteld, en negeni xv den aar)gefteld.

met den Prudent. door den ^e z; ,er eenev0or Zy zyn in twee banken verdeeia,w ^ de Raaden van den Graaven en is, Zy

dere voor den Ridderftand en f ™* \ verblyf Van houden hunne vergaderingen Jf jg^m ontleend den Keizer, waarvan het ook z>nen n heeft. Schoon

Sluiten