is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XI{de} deel [...] behelzende de verdere Europische historie, en byzonderlyk die van het Duitsche ryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hei DülTSCHE RYK. H?

den te winnen, en de één rïpn ,n,iDm„ •

afezien Behalven de Zn™ van L?mg Voord^ R If'

«•«JW* om teTbrenin t van lyfc bedryf* gunst d?L™°pEnde' ^oor « verfoei: werven/Met"dTÓogmerk bgafT. 2*"* B Ver" ne^epfeen, „a3gr 0^4 ^,7^ £

Sn it™'?, t0t,eS bekorae" "<*bende, werden selreeoen ™f ? • f hun K «bekeren. Zy vend,g gSKV OTert»'g<'. te regt gefteld en tel

menden affihrilv "T de dcden hu™er ligcha. fleld «rden (ij °°r al,e ve™aders, ten toon ge-

LH i