Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SH H I S T O R I E v a n

Ir- winnen: te Mentz deed ter „t ^ • Bof - eene openlyke intrede• wLr a KoninS. van ^W»

men, ten behoeve van V f Sr hertogdom-

zyn neef Robert lali IJ7 br°t.eder ^«latS, en £geMS ^0f f' W,en,s heerlykheid van 7W ^ dom/des ^v^^S?^ ^ vorften-

S^fchSïï/f Zakfn van ^«^W eregeld en * italien. Jhoonvader, den paltsgraaf, Robert tnï % /Vnen der benoemd hebbende, befïooV ht a \,rvksftedehoutrekken, volgens een^ verdra, h2> de„ A1Pen °^ te 1355. Jnnoeentiusk ha^ aangegaan' Tn'i,?? hy met Paus /7? »*■ maand kwam hv re EL " het be§In van &>wivngt de . . "y te Milaan, en werH ,m,„ „ . ■

yzeren koningen dag tot Koning vJ rZ^l 5 r 0p drle fam * Van daar begaf hy zich raar »v Sekro°nd. Milaan, tyd vertoefde! omde verS^ft' r?f hy 6enigen effenen, en van de iKW. „ J ° te ver.

ontvangen Vervolinf Z *? ë^est de hu,de te hy te p*ost naar S; eed^f me't f van "aa' ne edelen vermomd in de fl^ t fommigea van zyin welke hv aT lad kwam 10 de heilige week

doelde echïer op Z°T^e kerken a^' belogt\ vyfden van grasmaand der, °Pftan*»g. zynde den en de Kei- ne legerplaats To T a '/ Pi STn om&aS ™ ^ ^ gezanf, Ka^heteï de™^tóeft ^l?^ Rome. Rome met vreu-de ontvL&n Vo!k van

kroond werd nevens lyTS^^J?^ ge"

trL van ZoHAAS* deeze plegtigheid verricht' was, verliet hy

Sluiten