is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo+ REIZE VAN DEN hoojdst. verfcheidene manufacïuuren brengt een Haaf 's jaarlijks zuiver 100 drachmen op (j), in zommigen zelfs wel 120 drachmen (*)

Men vindt 'er, die hunne vrijheid'verdiend hebben, door voor het vaderland te vechten C3) of door hunne Meesters blijken'van trouw en gehechtheid te geven , welken men nog als voorbeelden bijbrengt C4). Wanneer zij door hunne goede dienften hunne vrijheid niet kunnen bekomen, kopen zij zich dezelve voor eenig fpaargeld, het geen hun geoorlofd is bij een te houden (5), en vvaar van zij gehm£ maaken, om bij bijzondere gelegenheden hunnenHeeren eenig gefchenk te geven, bijvoorbeeld, wanneer 'er een kind gebooreu, of een huwelijk m hun huis gcflooten is (dj.

Wanneer zij daadelijk in hunnen plicht te kon fehieten, kan hun Hew ^ ^ ^

belaaden (7), in den molen doen lopen (8) bet huwelijk verbieden of hun van hunne vrouwen afnemen C9), maar nimmer mag hij hun aan het leeven komen:, wanneer men hun met wreedheid behandelt, noodzaakt men ze oin weg te lopen of ten minden eene fchuilplaats W den tempel van theseus te zoeken O).

In

f O 99Lhr<,. Demofth. ibid. (,) ,c8 Liyres. /Efchin. in Tim. P- 275. (3J Artftoph. in Ra„. v. 7ps. (4y P4y. de , L

P, 72. (8) Terem. in And. A&. Se. ( ' «opb. (E=on. p. 844. ( L> C9)