is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftP0FHST.

XVii.

.] ( < 1

\

gia REIZE VAN DEN

het geen het zijne in den weg was. (t) Hij was pngelnkkig genoeg, van hier in te flaagen, en van dien tijd af had de Staat geene Zedenmeefters meer, of liever werden alle de burgers de Zedenmeefters van eikanderen. Het aanbrengen werd veelvuldig, en de zeden ondergingen eenen rampzaligen fcbok.

De Areopagus heeft thands geene andere eigenlijke rechtspleeging dan over den opzetlijken doodflag, de brandltichting , de gifmenging 001 en eenige mindere misdrijven (3).

Wegens eenen manflag wint de tweede Archont berichten in , brengt dezelven voor den Areopagus, neemt mede zitting onder de Rechters (4) en fpreekt met hun de ftraf uit, welke door de wetten, op eene zuil gegraveerd } yoorgefchreeven is ("5).

Wegens eene misdaad jegens den Godsdienst pf den Staat bepaalt zich deszelfs gezag alleen tot de opmaaking van het geding. Zomtijds wint het uit zich zelf de noodige berichten in, zomtijds op last des vergaderden Volks (6), tiet geding afgelopen zijnde , geeft het daarvan aan het Volk verflag , zonder zelf iet te befluiten. De beschuldigde kan als dan nieuwe

mid-

(1) Ariftot. d« rep. L. 2, c. it. Diod. Sic. L. 11, p. 59. >lut. in Pericl. p. 157. («) Ly[. in Simon. p. 69. Demofth. dv. Dceot. s, p. 1012. Id. in Leptin. p. 5G4. Liban. in rat. adv. Androt. p, 696. Poll. L. 8, c. 10, §. 117. fj) ijf. orat. areop. p. .132. (4) Poll. L. 8, c. 9, $. 90. s) Lyf. in Eratoft. p. 17. (r5) Diaarch, adv. Demeftb. p. 79, lïo, etc.