is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 4*7

mosthenes te Athenen was. Omtrend 6 jaaren vroeger , ten tijde van. amstoehanes , was het dagloon van een handwerker 3 Obolen (9 Sols) O) , en gold een paard , 't welk een wedrenner was, 12 Minen of ,00c. Drachmen (1080 M (2) , een mantel 20 Drachmen (i8i«V«0» «n Paar fchoenen 8 ZW»*» (7 ü,»Vm 4 oVs) (3).

XVIII.

Over het erfgoed van demosthenes. Bladz. 349.

De vader van demosthenes ftond voor rijk te boek (4): evenwel liet hij zijnen zoon flechts om en bij de 14 Talenten (omtrend 75,600 Livres) na (5). De voornaamfl-e goederen dezer nalatenfchap waren: 1) eene zwaardveegerij , waarin dertig flaaven werkten (61. Twee of drie , die meesterknechten waren, rolden'elk 5 of <5oo Drachmen (omtrend 500 Livres); de prijs der overigen was ten minften 300 Drachmen (270 Livres); 's jaarlijks bragten zij 30 'Minen of 2700 Livres, zuivere winst op. 2) Eene beddewinkel, die 2o flaaven werk gaf, wier prijs te zamen 40 Minen of 3600 Livres beliep, en dle's jaarlijks 12 Minen ot I08o Livrei opbragten. 3) Aan ijvoir, ijzer, en hout (7) 80 Minen of 72°° Livres. Het ijvoir diende voor de voeten der bedfteden(8), of voor de gevesten

en

(O Ariftoph> in Eccles. v. 310. fa) «■ Nub' v; ]'-7' <3) ld. in Pint. v. 983- (4) Demoltb. in Aphöb. r. 896,90*, 504. (5) ld. ibid. p. t» (6; M. iWd. P- 896. (7) 10. ibid. c«3 Pht »P- Allltn' L. 2 , c. 9, P- 4*.