Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE, 219

alle andere dispofiden van Uiterfte Wille, Do* natie of andere befchikking onder de levende, de form by Drenthfche Landrechte vo >rgefchreven, zal worden opgevolgt, zullende, echter, het recht van Naarkoop, als van ouds, aldaar geen plaats grypen.

Dat wyders, ten opzichte van de ftem ten Landsdage, de Staten zulks behoorden te houden in Ad>/is, en ten Regarde van het eerfte, het Collegie te worden geauthorifeert, bet bezit van de Magiltraat nauwkeurig na te gaan, de verdere nodige fchikkingen te beramen, alles met fpeciaal overleg van den Heer Drost, en daar van ter eerstkomftige Landdag Rapport te doen. Authoriferende niet te min de Bur. gemeesteren van Koevorden, om, hangende deze deliberatien, de plano kennis te nemen en te decideren, in zodane zaken, als waar van dezelve in behoorlyk bezit bevonden worden (4), voorbehoudens aan parthyen, het recht om van die plenaire Vonnisfen der gezeide Burgemeesteren, naar Landrechte dezer Landfchap, te mogen appelleren aan den Etftoel ; zullende in alle overige zaken, die het huishoudelyk bellier betreffen, van de decifie der Burgemeesteren, by klagte aan den Heer Drosfard, binnen tien dagen na uitfpraak mogen worden geprovoceert.

Alles .onder expresfe Referve, om in cas in \ vervolg mogte geblyken, dat door de introductie van het Drenthfche Landrecht, in de Stad en Heerlykheid van Koevorden, by deze .- of

C4) De Conftitutïe-brief, waar in het recht der Ma« |ifliaat gegrond is, kan men hier achter nazien.

sxrr.TFnis, en?.

Sluiten