Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuur-

jlyke Bi!'

TORIE, enz

382 Tegenwoordige Staat

of zulk een verfchynzel niet zeer natuurlyk, en zonder inbreuk op de gewone wetten der zwaarte, vóór en by den Zondvloed heeft kunnen plaats grypen. De reden is « dac de delfftoffelyke lagen , by afwisfeling van het land afgefpoeld, in het cydverloop van eenige jaren of eeuwen , van een andere foorc, dan gedurende den afloop van eenige andere jaren .of eeuwen zullen geweesc zyn; en dac het zakzel of bezinkzel dezer afgefpoelde lagen, in de ruscende tusfchenpozen, ineengepakt en verdikt is geworden, en in dezer voegen bekwaam gemaakt, om zwaarder ftoffen te kunnen dragen, en alzo het doorzakken derzelven te beletten. Maar moet diergelyk eene bewerking , in het plaatzen der delfftoffen , by de onderftelde verandering van Prseadamitifche Aardbollen, insgelyks niet onderfteld worden?

't Geen men, ten vierden, inbrengt, dat men bedden van fchaaldieren vind , die door tusfchen beiden leggende lagen van andere delfftoffen gefcheiden worden ; dit bewysc niecs meer , dan dac eenige generatiën dier fchepzelen , door het zakzel van afgefpoelde delfftoffen , gedurende jaaren of eeuwen, zyn ondergedolven, en dac daarop wederom nieuwe generatiën van foortgelyke of andere dieren, by afwisfeling, zich geplaatst hebben, die, van tyd tot tyd, verfteend zyn geworden. Doch dit heeft even zo wel op den tegenwoordig gen , als op een Praaüdamitifchen Aardkloot kunnen gefchieden , en gefchied ongetwyfeld nog heden ten dage.

Ten vyfden , meent men een krachtig beé wys, om zyne onderftelling te ftaven, daar in gevonden te hebben, dat de Origineelen van

de

Sluiten