Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANAC HARS IS. 21

noch van alle de veelvuldige nuttig erkende gebruiken. Zomtijds ziet men de wijngaardeniers een dun Hof over de druiven werpen , om ze voor de hitte der zon te bewaaren , en ook om andere redenen, wier opgave te langwijlig zijn zou (1); dan weder ziet men zes een gedeelte der bladeren wegnemen, om de druif meer bloot te Hellen aan de zon en vroeger te doen rijpen. (2).

„ Wilt gij eenen van ouderdom bijna ftervenden wijnftok verjongen, ontbloot hem aan de eene zijde, ontwikkel en zuiver zijne wortelen, en vul den kuil met verfcheidenerleije mest, welke gij voords met aarde overdekt. In het eerste jaar zal hij fehier niets dragen, maar na drie of vier jaar zal hij zijn voorigen bloei hernemen. Ziet gij hem in het vervolg weder verminderen, doe dan het zelfde aan de andere zijde , en deze bewerking, om de tien jaaren herhaald, zal den wijnftok in zekeren zin ver* eeuwigen C3).

„Om druiven zonder korrels te hebben, moet men eenen rank nemen, denzei ven een weinig fplijten aan het eind, 't welk in den grond'gelegd moet worden; voords neemt men het zap van dat gedeelte weg, voegt den van een gefpleeten rank weder zamen, bedekt dien met nat papier , en fteekt hem alzoO in den grond. De proef gelukt nog

be-

(1) Theophr. de cauf. plant. L. 3 , c 12. (2) Xenoph. mem. L. 5 , p. 866. (3) Theophr. hilt. plant. L. 4> c 15-

B 3

«OOFDST.

LIX.

Sluiten