Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANACHARSIS. 21

Re trekken uitdrukt. Schoon de laatften zon» der onderzoek en zonder overleg werken, zijn derzelver werkingen echter zoo zarnengefteld , dat men in twijfel gebragt wordt, of de fpinnen en mieren ook met verftand begaafd z'jn. Daar nu de zwaluw in het bouwen van haar nest, de fpin in het opzetten van haar net een zeker ontwerp volgen; daar de planten zich met bladen dekken, om derzelver vruchten te bewaaren , en daar derzelver wortels, in plaats van op te rijzen, zich dringea in den grond, om 'er voedzaame fappen uit te trekken, erkent gij dan niet, dat de eindoorzaak zich ten duidelijkften in deze uitwerkzelen , die altijd op dezelfde wijze weder voortgebragt worden, vertoont

,, De Kunst mist zomtjjds haar doel, zelfs wanneer zij overlegt ; zij treft het zomtijds. zelfs zonder overleg ; en het is niet min waarachtig, dat zij altijd een doel heeft. Men kan het zelve van de Natuur zeggen. Van den eenen kant ontmoet zij hinderpaalen in haare werking , en de misgeboorten zijn haare af wijkingen (2); van den anderen kant, dwingt zij wezens, voor overleg onvatbaar, om zich te vermenigvuldigen , en leidt ze zeiven tot het doel, het geen zij zich voorftelt 1 Wal is dit doel ? De voordduuring der geflachten,

Wa

(1) Arift. de nat, sufcuit. L. 2, c. 3, p. &6 & 3S7 C2J ld. ibid. 337,

B 3

HOOFDST.

LXIV.

t

Sluiten