Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANACHARSIS. ai

komen beandwoordt, dan worden hem openlijke eerbewijzingen toegelegd. Lopen de kosten een vierde (gedeelte hooger dan de bereekening , dan komt de Staat door eene bijlage te hulp; maar lopen zij boven het vierde, dan wordt al het overige uit de goederen van den bouwmeester gehaald (i).

Thands zijn wij te Mikte. Wij bewonderden deszelfs rnuuren, tempels , feesten, handwerken, havens, en dat verwarde geheel van fchepen, matroozeu en ambachtsluiden, die hier fteeds in bedendige en fnelle beweging zijn. Hier is het verblijf van den rijkdom , van de verlichting en de vermaaken; het Ionisch Mhenen. üo« ris , de dogter van den oceaan , had bij ne« reus vijftig dogters, de Nereïden genaamd, allen door verfchillende bevalligheden onderfcheiden (a): Milete zag uit haaren fchoot een nog grooter aantal volkplantingen voordkomen, die haaren roem vereeuwigen aan de kusten van den Hellespont , de Propontis, en Euxijnfche zee (3); derzelver moederdad bragt de eerde Gefchiedfchrijvers en de eerde Wijsgeeren voord; zij beroemt zich op de geboorte van aspasia en van de beminnelijkfte meisjens. In zommi-

(1) Vitruv. praf. L. 10, p. 203. O) Hefiod. de geuer. deor. V. 241. (3) Ephor, vp. Athen. L. li, p. 523. Strab. L. 14, p. 635. Senec. de confol. Helvet, c fJ. Tlin. L. 5, c. 29, 1. 1 , p. 27". (Seneca fulirijft Milete ?5 volkplantingen 10 e; plimks meer dan lic. Zie de aan.' biajingen.J

B 3

hootmt»

LXXU.

mm

Sluiten