is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANACHARSIS. 93

maakte lijsander , die het bevel voerde over de vloot van Lacedamon, zich meester van Samos , en herftelde het gezag der rijken , die hem'een ftandbeeld in den tempel van Olijmpia plaatfte (i> Twee Atheenfche Veldheeren , conon en thimotheus deeden daarna eene landing met talrijker benden , en ziet daar de twee beelden , dien het volk ter hunner eere ftelde Oj; en ziet hier de plaats, die wij voor het beeld van philippus open houden, wanneer hij ons eiland vermeestert. Wij behoorden ons te fchaamen over deze laagheid, maar wij hebben dezelve gemeen met de bewooners der nabuurige eilanden en met de meeste Griekrche volkeren van het vaste land , de Atheners zelve niet uitgezonderd. De haat , die 'er altijd geweest is tusfchen de rijken en de armen , heeftoveral dedrijfvederen der eer en deugd verlamd. Een volk — dus eindigde hij, — het welk twee eeuwen lang bloed en fchatten. uitgeput heeft, om zich eenige oogenblikken eene vrijheid te verwerven, die zwaarer valt dan de flaavernij, verdient verfchooning, wanneer het rust zoekt, boven al, wanneer de overwinnaar „iets anders eischt, dan geld en een ltandbeeld.': De Samiërs zijn het rijkfte en magtigfle volk van allen, die het Jonifche bondgenootfchap uitmaaken (3); zij bezitten veel vernuft, en zijn ijverig en werkzaam. Hunne gefchiedenis

(O Plat. in Lijf. 1.1, p. 440. Paufan. L. 6, C 3, p. 459(») Paufan. Ibid. p. 46». C3) in PericU u l* p'l6?'

IOOFDST»

lxxiv.