Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOJTKT.

LXXVJII.

i

I

I 1

\ 2

l P S A Si «.

Q52 REIZE VAN DEN

het geluk voegden (1). Voorzeker befraat ook het geluk in dat geen , 't welk het fchoonfte , beste en zoetfte is. Maar waar tóe dient de befchrijving van deszelfs uitwerkzelen ? Het zou van meer belang zijn , tot desZelfs bron op te klimmen." — „ Die is fchaars bekend , andwoordde philocles ; elk kiest, om tot dezelve te geraaken, eenen verfchillenden weg; elk denkt anders over den aard van het hoogde goed. Dan eens beftaat het zelve in het genot van alle vu'maaken , dan eens in de bevrijding van alle fmarten (2), Zommigen hebben getracht, deszelfs kenmerken te brengen onder korte form.ilieren ; zoo als de fpreuk, dien gij daar op dezen tempel laastj zoo als het lied zegt, 'r wèfk* men dikwijls un tafel zingt, en 't welk h,t geluk doet af. ïangen van gezondheid, fchoouheid , wettig erkreegen rijkdom en eene jeugd , aan den toezem der vriendfchap gei'iecte^ (3). /\ndcen vorderen behalven deze dierbaare gefchenen ligchaamderkte, ftoutheid vai, geest, voorichtigheid, maatigheid, in een woord het belt van alle deugden tevens C4J ; doch daar

(i) Ariftot, de uw. L. l , c. 9 , t. 2, p, ct. £ tviem v . 1, Cl, p. 195. CD ld. m.gn. nior. L, 2> c

«8c. Democr. ap. LsÊrt. i. 9, $. «. Id, ap. ^ *p. 1 , p. 4. C») Plat. in Gorg. t. s , p. 45I. clem> ex. Strpm. V. 4, p. 574- Athen. L. ,5 . c. ,4 , p. 694. ob. Sem. ,ot , p. 552. U) Ap. de Ifg- t &

*, p- 661 i ap. Arifto,. de Rhet. L. 1, c. 5, t. 3>p. 522.

(Pitr-

Sluiten