Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 ALPHABETISCHE TAFEL

Scamander, andere rivier van Troas, de Simoïs van m Mendere - Sou.

Scillus, dorp van jE/fr 0p Peloponnefus. Sciritis, kleen gewest van ^«tffe ia de omftreek van Seir, tonium , op de grenzen van Laconie, het welk langen tijd aan de Lacedamoniërs behoord heeft. Scijron, (Weg van) die van Megaris, naar Corinthus en over

de rotzen langs den oever der zee liep. Kaki. Scala

thands een onbruikbaare weg.

Scijros, eiland der JEgeSfehe zee Scijros, eiland.

Seijt*ie, groot gewest van Europa, het welk zich uitfcrekt

van den Ister tot de Tanais Het bevattede alles, het

welk te vooren genoemd werd kleen Tartarie, de Krim Hdoldavie en Wa'achie.

Selinus, Griekjche ftad op Sicilië. Torre di Polluce, to-

iien en belangrijke puinhoopen.

Selinus , kleene rivier van Elis, die naar de ftad Selinus loopt,

Selijmbria, Griekfche ftad in Thracie, aan de Propontis. ,

Selioria, kleene ftad.

Serip'us, een der Cijcladifche eilanden Serpho, eiland.

Seflos, ftad van het Thracisch Cherfonnefus aan den Hellefponi.

Ak-Bacli- Liman, haven, kasteel en puinhoop. Sicilia , groot eiland , in de nabunrfchap van Italië, fchier geheel bewoond door Grieken, gedeeltlik onderworpen

aan de Carthagers, gedeeltlijk vrij Sicilië, eiland.

hoofdftad van op Eehpome£us% -g.

//co, dorp en puinhoop.

Jtóto, ftad van Phwicis. — .fc^,

Sluiten