Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1785,

6 BEKNOPTE HISTORIE de»

rige Beweegingen aanterechterj, als den 4aeft van Herfstmaand des gemelden Jaars, in 's Lands Onzydige Gefchiedenisfen, altoos met zwarte letteren zullen doen gebrandmerkt ftaan; en welke beweegingen, zeker, zoo al niet onmidlylc in derzelver eerfte beginfelen, dan ten minden in haare gevolgen, niet dan te veele aanleiding gegeeven hebben tot die hoog gereezene Verfchillen tusfchen de Staaten van Holland en den Prinfe van Oranje, als men in den loop deezer Gefchiedenisfe zal aangeteekend vinde. -

Op den gemelden 4den September 1785., naamlyk, zynde Zondag, wanneer doorgaands de Parade in den Haage talryker is, en meer aanfchouwers, dan op andere dagen, daar by gevonden worden, waren ook ecnige Leden van Genootfchappen van Wapenhandel, zoo van andere Plaatfen, als van dat, welk in 's Hage was opgerecht , in hunne Gelyke Kleeding aldaar tegenwoordig. By het afgaan der,Parade werden eenigen der gemelde Perfoonen door eene menigte Gemeen Volk na« gevolgd , en van agteren lterk gedrongen, onder een fterk en herhaald geroep van Weegluis! Weegluis]- een fcheldnaam , door het ruuwc Gemeen den Patriotten toegeduwd. Om het gedrang te ontwyken, gingen eenigen van dad Gezelichap op de ftoep van een huis voor aan in de lange Pooten. Daar ftaande, worden hun verfcheidene Injolentïên aangedaan,, onder an-"

de-

Sluiten