Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 37

•wende, dat de St&aten fliet zullen gedoogen, dat Zyne Hoogheid in de oefening daar van langer verhinderd wierde (*).

Nog werd in de Staatsvergaadering van den 24 Augustus een Brief ingebragt van Zyne Doorluchtige Hoogheid uit 'sHage, waar in Zyne Hoogheid betuigde, met een zeer gevoelig leedweezen vemoomen te hebben, dat de Onlusten en Verwarring, in de Stad Utrecht tot die hoogte geklommen waren, dat 'er zonder eene gepaste tusfchenkomst en prompte voorziening,de allerdroevigfte en gevaarlykfte gevolgen te wagten waren ; met aanbod van medewerking tot herftel van de Rust, en een voorflag om met eenige Commisfarisfen daar* toe, uit Leden van Staat beftaande, hoe eer hoe beter, met Hoogstdenzelven in den Haag in gefprek te treeden. De Burgers van Utrecht hier van kennis gekreegen hebbende uit de openbaare Nieuwspapieren, (dewyl het thans de gewoonte was alle zodanige Hukken fpoedig in de Nieuwspapieren te doen plaatfen) waren niet weinig over dien Brief gebelgd, en deeden door hunne Geconftituëerden en Gecommitteerden daar tegen proteftceren en vertoogen doen. Op den 5 September dienden de Geconftituëerden van 1368 Burgers en Ingezeeten, en de Gecommitteerden uit de agl J!3urger - Compagniën der Stad, een Adres in

by

(♦) Nkmfe Netkrl, Jaarh. Aas;. 1785. bladz, 1117 — 1123

C3

1785.

Brief van den Prins aan de Siaaton.

Aires der Burgers daar t.'geu aaji den Raad ingediend.

Sluiten