is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 201

ïeilkwyk wederom, benevens de Boden met het voorfz. Manifest van den 4 September naa den Magiftraat; doch bekwam geen Antwoord, maar alleen Copie van den bovengemelden Brief; ook bragt de Kapitein dit Rapport, dat, indien binnen den tyd van diie uaren, door Hun Ed. Moogende bepaald, geen twee witte Vaandels van den Tooren waaiden , de aanbieding van Hun Ed. Moog. verworpen was. Na verloop van maar twee uuren begon men van de Wallen met het kanon te vuuren, waarvan verfcheide kogels langs het front des Corps van den Generaal Major en de Voorposten voor by vloogen. Toen maakte de Generaal toebereidfelen tot den aanval, bezettede de hoogten voor de Stad, trok kort onder de Stad, en door de Allée naa de Hovioetfche Poort, en deed eenige Houwitfer - Grenaten in de Stad werpen, en eenige kanonfehooten doen. Het kanon blyvende vuuren deed de Generaal al het Gefchut aanvoeren, en kwam , aan k hoofd der Troupen onder het Gefchut van de Stad; doch toen ondervonden zy eenig Muskettenvuur met kleine Loopkogels, die zy op de Bajonetten gewaar werden ; ondertusfehen duurde het Kanonvuur voort, de Poort werd opengehakt, en de Troupen marcheerden de Stad in; wanneer de Generaal bemerkte, dat de Eattery, die geRadig vuurde, over den Tsfel, cp het Grondgebied der Provintie van OyerysN 5 Jol