is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, TWEEDE HOOFDSTUK.

behelzende de Gebeurtenisfen na het Gevecht, tusfehen een Detachement van 't Regiment van van efferen, en eenige utrechtsche Burgers , tot aan de Aanhouding van Mevrouw de Princes van oKiKjE , by de goejan verwellen-sluis.

In deeze zelfde maand Juny hadden, op verfcheide Plaatfen in ons Vaderlands oproe-

(*) Berm* Nederland, IX, peel, bladz. 163 —-j^.

Ï02 BEKNOPTE HISTORIE der

paerd onder zyn lyf doodfehooten; doch de Jaagers, die hier en daar verfpreid waren, vuurden zoo fterk op de Ruiters , dat zy welhaast de vlugt moesten neemen. Eenigen van dezelven werden gedood of gekwetst, vier gevangen genoomen , en dien zelfden avond nog in de Stad Utrecht opgebragt. DeHusfaar, die zyn paerd verlooren hadt, liep op den Vleugel-Ruiter aan, die op hem gefchooten hadt, en hakte hem zodanig met den Sabel, dat hy van het paerd viel, het welk de Husfaar beklom, en waarmede hy naa de Stad reed(*). Hier mede zal ik dit Hoofdftuk befluiten, en de Stad Utrecht voor een wyl verlaaten, om andere Onlusten teverhaalen, die op verfcheidene Plaatfen zyn voorgevallen.