Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc reis (ierwaafrds aangenoo* taen.

Twee Hec-

Ten der

Commisfie

verzeilen

Haare Ko.

iiinglyke

Hoogheid.

|?o BEKNOPTE HISTORIE der

Tot dat einde werden de Rydtuigen weder over het Veer gevoerd, en Haare Koninglyke Hoogheid door den Heer Bevelhebber d e lange, eh de Ed. Moog. Heeren elok en camerling in de Pont geleid, vergezeld van de Heeren van rand wyk, bentinck, stamford, de Freule van wassenaar en het overige gevolg. Aan de overzyde gekoomen zynde, leidde de Bevelhebber Mevrouw de Princes weder by de hand , uit de Pont tot aan de Koets, wenschte Haare Hoogheid een behouden reize, en beklaagde baar lot; de Heeren elok en van%andwyk hielpen de Princes weder in de Koets. Toen men nu zoude afryden wilde deKoetfier, en de Hr. bentinck, die in de voorite Chais zat, vooruit ryden; doch een Detachement Ruiters, gevolgd van de Heeren der Commisfie de wit en toulon, in eene Chais gezeeten, reeden vooruit om Haare Koninglyke Hoogheid naa Schoonleven te verzeilen ; waar heen reeds een Postboode gezonden was» om de Regeering daar van te verwittigen en toebereiding tot het ontvangen van Mevrouw de Princes te maaken. By de floep, of den afloop van den Dyk op den Zydeweg naa de Vlist, gekoomen zynde, wilde de Hr. bentinck wederom den weg naa Haastrecht voortryden; doch hem Iwerd beduid, dat de reis naa Schoonhoven was.

Naby

Sluiten