Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 ONTSTEEKING, VERZWEERING, «1Z.

Uit dit geval zien wij:

I. Dat koortzen, met uitflag in de huid, dikwijls van eenen etterigen aart zijn, op welke ziektefcheiding en plaatfing volgt. II. Dat deze nederlagen niet alleen in den door ziekte uitgeputten vetrok van armen en beenen i vallen, maar ook zelf het geheele wezen der beenderen aangrijpen, doen ontfteeken, zwellen , zagt, week , en buigbaar maaken, en, even gelijk de zagte deelen, doen verzweeren.

III. Dat, als men in het begin dezer ziekte bij zo eene lijderes geroepen wordt, men den loop der natuur volgen moet, en met aderlaaten , inwendige ontlastende, en uitwendige verkoelende en ontbindende middelen, misfchien, het hevige geweld der ziekte kan doen bedaaren, en de groote verzweering en weekwording der beenderen eenigzins verhoeden.

IV. Dat, zoo deze nederlagen en daarop volgende verzweeringen reeds gevestigd zijn, en niet vaardig en zeer ruim geopend worden, men ligtelijk eene geheele verfterving van 't beenvlies,

ook dit gedeelte der natuur- en heelkunde, waarvan wij te weinig weeten, te kunnen ophelderen. — Dit was voor vijf en twintig jaaren mijn wensch, maar thans kan ik met vreugde en dankbaarheid zeggen, dat de beroemde Amfterdamfche Hoogleeraar a. b o n n s reeds 23 plaaten in folio, met zieke beenderen, uit het kabinet van den Heere hovius, heeft uitge-t geeven, die waardig zijn van allen gezien te worden.

Sluiten