is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezochte genees- en heelkundige mengelschriften, of Verhandelingen over gewigtige onderwerpen dier weetenschap en handkunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZWELLEN DER GEWRICHTEN. 8|

meer dan twintig oneen troubel water, nevens verfcheiden groote en ontaarte llijmklieren, ontlast. En , fchoon ik het deel met droogende middelen , en een welfluitend verband behandelde, had ik nochtans werks genoeg , om , met drukking, en mee verteerende middelen, het fponsaartig vleesch tegen te houden en de wond te fluiten. De lijder genas zeer langzaam , met eene rechte, doch ftijve knie; en ik meen dat de drie gemelde gebreken hier hebben gepaard gegaan , of althans elkander gevolgd zijn.

Maar behalven de waterzucht, het fponsgezwel of de zogenaamde witte zwelling der knie, zie ik dikwijls , ja veel meer een ander gezwel of ziekte van dit deel, van de twee voorgaande, in allen opzichte verfchillende ; en het verwondert mij, dat daarvan bij de fchrijvers zo weinig gefprooken wordt. Niettemin ziet men in de kabinetten van zieke beenderen, en vooral bijRUYScH, trioen, cheselden, de buffon, en anderen , eene menigte dijebeenderen afgebeeld, die van de knie tot op of over de helft der lengte, vrij dik gezwollen zijn: hier bij munt vooral uit het leerzaam geval van van w y , alwaar zulk een been , geheel en doorgezaagd, vertoond wordt (*). Dit gezwel, naamlijk, is eene waareuitzetting, niet van de zagte deelen , maar, van één of beide de einden of hoofden van het dije- of fcheenbeen, meerendeels met eene min of meer geboogen knie,

en

(*) Heelktmd. Mtngelfttff. 2da deel, b.'ad?. 41. F