Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSTORVEN DEELEN AFTEZETTEN. 145

gaan, veel liever, naar de wijze van aquapendens, zou aanraaden het verftorven deel eenige lijnen in het doode, dan zoo veel hooger in 't gezonde , weg te neemen , want fchoon ook, naar deze wijze van doen, te vreezen is, dat men, in 't vervolg, de uitfteekende beeneinden andermaal moet wegzaagen , zoo kan nochtans dit, zonder eenig gevaar of pijn , gedaan worden; te meer, daar dit zelfde ongeval ook naar de beste, en door Louis verbeterde wijze van afzetten («), 200 nu als dan voorkomt. De uitneemende voordeden, welke uit den juis-

ten

(n) Louis, die in de Memoir. de Fdcadem. Royale de Chirurg. Tom. II. pag. 25-. eene uitmuntende verhandeling over het uitfteeken der beenderen, na 't afzetten der leden, gefchreeven heeft, meent, dat men dit, en vooral in de dije, verhoeden kan, wanneer men, na het doorfnijden der fpieren tot op het been, de rondgaande knelband wegneemt, en die fpieren, dewelke niet in 't been zijn vastgehecht, in vrijheid fielt om, door eene kleine beweeging van het deel, en door het terugtrekken met eene gefpleeten lap , zich merkelijk te kunnen inkorten, waarna men die fpieren, dewelke in en op het been zijn vastgegroeid, andermaal met een mesje, tot in het been doorfnijdt* Maar poüteaü toont, in zijne Melanges de Chirurg, At. XVIII. door voorbeelden, dat noch de wijze van Louis, noch eene herhaalde doorfnijding van de huid en fpieren, zoo als cheselden en petit willen (hoe zeer ook deze beide wijzen verdienen gevolgd te worden) niet in ftaat zijn, om in alle gevallen hot uitfteeken der beenderen te kunnen verhoeden, naardien de waare oorzaak alleen afhangt van eene al te groote verè'ttering, en daaruit volgende verfmelting van het celwijze weeffel, 't walk in en tusfchen de fpieren verfpreid is, waarop het teEt ru.2-

Sluiten