Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vin INHOUD.

Afdeeling

XVIII. Bericht van vier fponswijze uitwasferi en gezwellen, ter zwaarte van één pond, gelukkig van den neus genoomen. Bladz. 125.

XIX. Vrije gedachten en aanmerkingen over het niet befmettelijke van den rooden loop te 's Hertogenbosch, in de jaaren 1781 en 1783, . . . l20>

XX. Korte aanmerkingen over het zogenaam ■

de flijmgraveel. . . . I4g.

XXI. Aanmerkingen over de ontfteekings- of zogenaamde fpekkorst, op het uit eene ader gelaaten bloed. . . 153.

XXII. Aanmerkingen over het beste voedfel voor eerstgebooren kinderen. . 168.

XXIII. Aanmerkingen , of iets, over erf- of aangebooren ziekten en gebreken. 175.

XXIV. Natuur- en geneeskundige opheldering Van den zin der woorden van Johannes, in zijn heilig Euangelium, hoofdft. 19 vs. 34. Maer één der krijgsknechten doorpack fijne zijde met een fpeere , ende terfiond quam daer bloet ende water uyt. 193.

XXV. Nadere opheldering van dert zin der woorden van het Euangelium van Johannes, hoofdft 19 vs. 34; briefswijze aan den Wel Eerw. Hooggeleerden Heere F. J. de Fremerij, Profes/or en Predikant te 's Hertogenbosch. . 198.

UIT.

Sluiten