is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Hongarijen. Met een kort bericht der stad Weenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 MINERAAL-KUNDIGE van dit boekdeel gemeld is; daar zij op dezelfde wijze twee uuren lang heetgemaakt werd, verloor zij ook vier en een half ten honderd, en in eenen aarden kroes, in eenen porceleinoven gezet zijnde, fmolt zij tot een foortgelijk glas; doch de kleur was meer bruinachtig. De ontbinding, door middel van vocht, gaf

Slijkachtige aarde 6"8 -j

Kleiachtige — 20 I gewoogen terwijl het Kalkachtige — 3 f gloeiendheet was IJzerkalk . . a J

S>3*

Weggewaasfemd in het vuur . 4£

97l

Verlies . . ^ 100

Haare bijzondere zwaartekracht is, z,3S?.

Indien ik van deze zeldzaame rotfen iets feeweeten had, toen ik te Tokay was, dan zou ik zekerhjk het zoo gelchikt hebben, dat ik:

die