Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die schat van oude Munt, leg ik U thans te vooren?

Duit dat myn zwakkeNimph van uwe vriendfehap verg", Dat Gy, hoe veel hy door myn wisflen heeft vcrlooren,

Hem ten bewaaring in uw Tempel-Koor verberg'.

Waar zal hy zekerder waar meerder veilig weezen, Dan daar uw Wapenfchild, en trouwe zorg hem dekt,

Daar hy geenkwistgoed, nochbenyders heeft te vreezen, Maar ligt te geener tyd, zelfs nog tot nut verflrekt.

Mag hy dit gunstbewys nog van uw' goedheid hoopen, Zoo fchiet zyn zwakke dank voor zulk een dienst te kort.

Zoo zal zulks meer en meer zyn Lust en Yver noopen, Dat fteeds het nut veemaak door hem bevorderd word'.

/

Sluiten