is toegevoegd aan je favorieten.

Heelkunde van Hippocrates.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIPPOCRATES. sisy

vryheid van den val, en moet hier naa inzonderheid, en naa de zwaarte van het vallend Lighaam bereekend worden.

§. XLVIIL

By hem die gelyksgronds, op een zagt Lighaam nedervalt, lyden de Beenderen minder, of zelfs geheel niets (»).

Zulk een val, fchoonze niet ligt de Bekkeneelsbeenderen befchadigt, en dus niet zeer in aanmerking fchynt te koomen, kan egter, alsze gefchied j met eene groote fnelheid, gelegenheid geeven tot eene zeer gevaarlyke fchudding der Hersfenen.

§. XLIX.

Onder de werktuigen welke het Hoofd tref-' fen, wordt het Bekkeneel vooral befchadigt doo'r dezulken, welke van eene hoogte, loodregt daarop nedervallen. Zeer harde , zwaare, en ftompe, of, niet ligte, nietfpitsze, en niet zagte werktuigen, doen inzonderheid de Beenderen breeken en inbuigen (J>>

Lood*

O) Ibid. O) Ibid.