is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkunde van Hippocrates.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIPPOCRATES. 2»7

S. LI,

Alle Werktuigen integendeel, verbreeken de Beenderen minder, en veroorzaaken niet zoo ligt eene inbuiging, zelfs by ontbloote Been. deren, zoo haast zy in eene fchuinze ftreeklyn worden aangebragt. In fommige gevallen zelfs van deezen aart, gebeurd 'er-alsdan met eens eene Beensontblooting (r).

De hoek waarin het wondend werktuig het Hoofd _

treft , bepaalt ten deezen opzigte alles. Is

deeze zeer ftomp, alsdan gebeurd 'er fomwyl nauwlyks eene oppervlakkige riuidwonde.

§. LIL

Ronde, ftompe, en eftene, gelyk ook fommige ftompe, zwaare, en harde Werktuigen ■■ veroorzaaken vooral, zigtbaare en onzigtbaare. Scheuren; en daarenboven nog, Inbuigingen, of Nederdrukkingen der Bekkeneelsbeenderen, uit hunne natuurlyke plaats (O-

Dee.

f>) lbid.

(s) lbid. Pag. 9°3S