is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkunde van Hippocrates.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIPPOCRATES. *35

; lade* aanmerklyk is, dan de van een wyking der Breuk zelve.

$. LXIIL

Noo- moeilyker is het, de Scheur welke eene Inbuiging vergezeld , te kennen. Want, de Scheur gelykende , en meer dan het overige des Beens ruuwe Naaden, misleiden het oorl deel en gezicht des Heelmeefters; om dat de Beenderen niet veel befchadigd noch van een geweeken zyn; en Scheur en Indruk naar elkanderen gelyken (dj.

I Ooe zeer het my mishaagd , een Man van zoo I „roote verdienden als Hippocrates, nu en dan tc moeten tegenfpreeken, of zelfs te twyffelen aan zyne Stellingen, ben ik egter hier, gelyk meermaa-

Jen daar toe genoodzaakt. Ik zie naamlyk

aeene reeden altoos, waarom een Scheur, eene Inbuu ling by eene Naad vergezellende, want dit fchynt my wehet onderftelde geval te zyn, moeilyker zoude te onderfcheiden weezen, dan eene van een wyking der Naaden afhdnglyk van eenig daar op zelfs toegepast beleedigend vermoogen. — De Inbuiging immers, kan by geene mooglykheid, deeze meerdere moeilykheid veroorzaaken; de ruuwheid der Naaden is in beide sevallen dezelfde; en de gefielde overeenkomst van * Scheur

(dj lbid.

Q4