Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$02. c. .girtanner , over de-

zomrjds door eene zachte drukking met een breed inflrument van ftaal. langzamerhand MerdeeJen en wegneemen, na dat vooraf hec gift.jn -ft lichaam is verdelgt geworden.

De been-eter vertoont zig vooral lichtelijk, aan de beenderen van het verhemelte en van den neus, zomtijds. ook aan 'c kaakebeen. Het beste, middel in zulke gevallen is, volgens mijne onder^.vinding, den zieken bij herhaaÜng den mond mee een zeer verdunde ontbinding van den bijtenden; fteen te laaten uitwasfchen en uitgörgelen.

III. Venerifche Oog-ontfleek'mg.

'Er zijn twee foorten van venerifche Oog-ont-; fteking, acuta & chrouica. Van de acuta heb lk reeds hier vooren gehandelt. Ve'chrohica ontftaat Hechts langzaam, en is een' toeval der Venus-ziekte, .welke buiten de algemeene nog eene bijzondere behandeling vordert. Dr. C(jll..en raad het Unguentum citrinüm

[^o. Mercur. yiyi depurat.

Acïdi nitri concentr. a. S. i.

Ligcre in halneo arenae, donec fel. . '< vatur hydrargyrum \ dein adde tri ■

turando:, 01. olivar. 3. iv.

dxung. portin, curatac. 3. viii—xvi. M. F. Ufigueni.]

Sluiten