Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ÖÖ c. girtanjner, over de

overgezet is, blijft wit en behoud zijne couleur: hij behoud alzoo, gelijk Dr. Lettsom aanmerkt, het lévens-beginzel, en draagt het in het levendig lichaam over: waarom zoude nu niet met dit levens-beginzel ook de venerifche of eenige andere ziekte uit het eene lichaam in het andere kunnen worden overgebragt?

Behalven het gebruik van de kwik heeft tot dus verre in toevallen van dien aart het uitfpoelen van den mond met de verdunde ontbinding van den bijtenden fteen goede dienst gedaan.

VIER

Sluiten