Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Paard en de Ezel. 53

den 640. breedte. Aan gene zijde van Bere/of vindt men geene Paarden, (a) in Obdorskoi hebben zij geen Jaar geleefd, maar in het warmer Europa gaan zij tot den Poolcirkel. De Abt Oüthier vond in Karnankala in Lapland niet ver van den Poolcirkel kleine doch luchtige Paarden, men laat hen aldaar des Zomers bij troepen in de Bosfchen loopen, en zij keeren met de Winterkoude weder vrijwillig naar hunne Stallen. (bj Op Ts land blijven zij ook gezond, (c) ten tijde van Cranz (d) en Krascheninnakau, waren 'er geen Paarden in Groenland, noch Kamtfchatka, (?) doch men heeft naderhand begonnen Paarden en Osfen naar Kamtfchatka te brengen. Noord Amerika heeft in de'Britfche Volkplantingen veele Paarden, als ook Ezels, (ƒ) Ook vindt men 'er een groot aantal in Kalifornien, (g) Mexico, (Jij Peru (O en Brafilien. (tt) De Ezel is niet taaij genoeg om de koude van den Poolcirkel door te ftaan, LiNN.iEus zegt, dat hij in Zweeden zeldzaam

(<*) Sort, reiz. in de reiz. van Pallas III. p. 23. (Jf) Journ. <Tune voyage au Nord. p. Vabké Outhicr p, 100.

Cc) Hift..befchr. der Reiz. XIX, p. ao. Olaoz, Tslani I, Th. p. 27. Cd) Cranz I. c.

00 Steller Kamtfchatka p. 140.

(f) F orst. Cat al. of the Anim. of Northamerica. p. 6'

Ojï Be gents Californiè'ap. 250.

(h) chapp£ d'Aubroche p. 27.

(0 Hiftorifche befchrijv. der Reiz. XIV,

(*) ibid,

D 3

Sluiten