Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Tegenwoordige ftaat der Duinen

Ligging der Duinen van particulieren»

Camperduin zijn allen, uitgenomen de NanaaleHargerZandmennerij, aan Gerrit Schoonhoven en Comp. te Alkmaar in Erfpagt uitgegeeven; hebbende deeze nogthans mee de Ingelanden van Schoorl een accoort getroffen wegens den hak van het hout aldaar groeijende (#). Op Schoorl volgen langs de Kust de drie voormaalige Heerlijkheden van Bergen, Wimmenum, en de Egmonden, zo op den Hoef, binnen, als aan Zee: en de uitgeflxekte Duinen, in elk van deeze üiuricten geleegen, tot aan de ftranden toe gerekend, worden weder in Eigendom bezeeten door hun (£) die te vooren aldaar de heerlijke rechten uitoeffenden; zijnde egter de Duinen van Wimmenum door den Heer in altoos duurende Erfpagt .[uirgegeeven aan de Ingelanden aldaar. Zeer gemakkelijk zijn de belendingen van alle de tot hiertoe opgegeeven Duinen te vinden, om dat zij ten Noorden en Zuiden geene andere limieten hebben, dan die van hunne Districten, welke dien op de Kaart kennelijk zijn.

Van Egmond tot aan de Banfcheidingen van Wijk aan Duin en aan Zee, in de Districten van Baccum , Castricum en Heemskerk, waren tot aan het midden der voorige Eeuw alle de Duinen onder éénen Eigenaar: zij behoorden aan het Ridderlijke Huis Marquette, en zijn tot dien tijd toe altoo?

in

(a ) Zie verders op het einde van §. V. (b 1 Zie de Lijst der eigen Gronden, Bijl. B. No. *• 5-

Sluiten