is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der duinen van het voormaalig gewest Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yruchtlaarmadking der Duinen. 197

of onder welke benaaming gebeeven of nog te heffen , en waar onder mede zullen gereekend worden de Ordinaire en Extraordinaire Morgen - Gelden van Heemraadfchappen of Dijks-Collegien (#), bevrijd blijven: en dit alles voor den tijd van veertig Jaaren geheel, en nog voor den tijd van twintig daar aan volgende Jaaren half, aanvang neemende naa dat met het defricheeren volgens Art. 47. een begin zal zijn gemaakt, en de Colonist zich reeds met er woon gevestigd heeft (£)•

Art. 45. Voor een gelijk getal van 40 Jaaren geheel en 20. daar aan volgende Jaaren half, zullen de Wooning, als mede de Schuuren, Koojen, Stallingen, Hokken en verder Getimmerte, ten dienste van den Colonisc op zijne Afdeeling opgericht of opterichten (ff), vrij zijn van alle Verpon?;

(ay Wij hebben hierin weder de 0<ftroojen voor de Droogmaakerijen gevolgd, fchoon deeze meestal dit voor 20 Jaaren geheel , en 20 Jaaren half ftellen ; doch daar het maaken van Vaarten, waardoor fommige Duingronden waarfchijnlijk op de Wateren van eenig Heemraadfchap zich zullen ontlasten, eri alzo in het Morgen-geld, althans onder Rhijnland , zullen moeten deelen , alleszins verdient aangemoedigd te worden; doch waarvan men ligt zou worden afgefchrikt, indien men niet voor veele Jaaren van het Morgen - geld ontheeven was; zo hebben Wij dit mede voor 40 Jaaren geheel gefteld.

(J) Zie over dit alles boven Hoofdd. V. §. 4—7. bl. 66— 76.

(c) flet was noodzaaklijk dit te bfpaalen , op dat deeze Vrijdom niet zou worden uitgeftrekt toe Wooningen, Stallingen, Huisjes, Koepels enz., Welke door Eigenaars allesu tot vermaak;, of buiN 3 ten