Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pPHELDERINGEN en BIJVOEGSELEN op het eerste deel, benevens eenige inge* floopene DRUKFEILEN.

tladz. 8 en 10. De Municipaliteit van Noordwijk, wier rakatigheid in ons te informeeren, wij aldaar hebben opgegeeven, heeft, ondanks de oproeping van Dezelve ter dier oorzaake na den Hage, ingevolge de Refolutie van het Adminiflratief Beftuur van 4. Maart 1. 1. Bijlaag A. van dit Tweede Deel van ons Rapport bl. 260. en 261, en ondanks ónze hei haalde aanfehrijving, weder kunnen goedvinden, daar aan geheel niet te voldoen; en heeft zelfs op onze tea'tfte en waarfchuwende Misfive Ons geen het minfte antwoord doen toekomen: zo dat Wij wegens de ligging der Duinen onder Noordwijk en 'Langeveld weder niets kunnen berigten.

- 34 ffgel 3 van onderen fiaat 10 lees 16.

. 45 aa ftaat zeer ruwe bereekening lees

eene zeer ruwe berekening.

. 50 —— 14 — de papieren lees Papieren

______ 51 10 —— Koop - Conditiën lees Koop-

Conditiën van

——— 55 —- 10 —— van Domeinkamer lees van de Domeinkamer

m 63 3 van onderen ftaat Informatien de

lees Informatien van de

- 65 —— 4 van onderen — Kemmerland lees Kenmerland

Bladz.

267

Sluiten