is toegevoegd aan uw favorieten.

Geographische historie van den mensch en der alom verbreidde viervoetige dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 De grootste VLïïDERMUIS &c;

zen word dezelve zo groot als een Capoen (e) befchreven. — Dit is genoegzaam om de onbepaaldheid in opzigr tot de grootte van den Vampyr aan te tonen. Mogelijk zijn zomtijds werkelijk verfcheidene foorten door de Reizigers onder elkander vermengt.

NEGEN-EN-TWINTIGSTE AFDEELING.

De OURANG OUTANG (ƒ;.

Men is bij dit den mensch zo zeer nabijkomend dier (g) weeder in verlegenheid, of alle die Apen, welken onder den naam van Ourane Outeing voorkomen, tot een en het zelfde foort behoren. Het aanmerkelijk onderfcheid in de arootte ten welke opzicht de groote Ourans\ die de Haeren Leske (ó) en B lumenbach rffi ter onderfcheiding van de kleinen den Treghdit noemen, de grootte van een mensch heef*- daar' integendeel de kleinder Ourarg maar tusfehen 2 en 3 voet hoog is; en meer andere zichtbare on-

der-

(e) Aïlgtm. Reis. VIII S. 576".

(f Simfa Sa y ns Linn. le'jocko Buffbn X[V

(g^ Z'i ^'ït1 SSé I fhik fj|. i4a en verv, *

(h) Leshns Anfangsgr. S. 114..

(ij Blumenbachs Handb. s. 65.