Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN. 511

getrouw vreesa^tig dier. Bewoont de Landen aan de Kaap de Goede Hoop.

Pag. 121 De Baauwgraauwe Antilope. LeTzeiran Allamand. Aldaar p. 151. pl. 63 (zonder tegenfpraak deeze Antï.ope.) Lengte des Lichaams 5 voet, 10 duim, 8 Linien. De Hoogte van vooren 3 voet, 6 duim, 9 Linien. Van agteren 3 voet, 7 duim 8 Linien. Lengte van den (kart 9 duim, 5 Linien.

De Heer Baton ( Minores pour fervir a VHiftoire de Cayenne & de la Guiane Franfoife Tom. 1. Paris 1778 p. r8o.) haalt drie duidelijk van elkander onderfcheidene Rhee-foorten van Gujana aan. (1 ) Bicbe de grand bois. (2) Bicbe de pale tuviers, en (3) Cariacou. Hij zegt dat het mannelijk dier van alle dèeze drie foorten geweijen heeft, voor het overige is deszelfs befchrijving zeer onbepaald.

Pag. 119 De Heer Profr. Al lam an d geeft mij een voorlopig bericht van volgend Oost - Indisch Hart of liever, Rhee. Hec heeft de grootte en gedaante van onze Rhee; deszelfs hoornen neemen eenen aanvang bijna reeds aan het einde van den fnuit , loopen onder de huid door, en blijven met hair bedekt noch over den kop tot zo ver, alwaar zij als gaffels worden (zich in eindens verdeelen.) Befcbrijiriri2; en Figuur zal bij de eerfte gelegenheid in het licht gegeven worden , zo ook die van een andere Gazelle, Orebi genaamd.

De Heer Ba jon ontkent dat de Patira van den Secari onderfcheiden is. Pag. 180 De Tapir.

Ba.

Sluiten