Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN. 513

Vén kakebeen drie, (dus zes), geene Hondstanden, maar vijf Baktanden aan ieder zijde; tusfehen de voor- en baktanden eene groote opening. In het onderfte kakebeen ftaan maar 2 lange tanden, aan ieder zijde één; dan volgen weder 5 baktanden als boven. De voorvoeten zijn zeer kort als die van de Gerboa , én hebben 5 teeën. De agterbeenen zeer lang en fterk , en daar 'er twee der teeën zeer dicht bij elkander ftaan, zo zoude men geloven , dat 'er aldaar maar drie teeën waren ; de duim ontbreekt, evenwel een duim-wrat. (Deeze is derhal ven niet de Coescoes, maar de Filander van de Bruin, te weeten het volgend foort, waarvan ik gelukkig genoeg uit de Figuur van de Bruin het getal der teeën bijna geraden had.) De Heer Camper ontdekt mij bij deeze gelegenheid zeer vriendelijk, dat hij den kop van een Africaanfche Mierenvreeter bekomen heeft. Dezelve heeft 24 wonderlijk gevormde tanden. Misfchien zal de befchrijving daarvan weldra het licht zien.

ACHTTIENDE GESLACHT. ONBEPAALDE DIEREN.

De Wolfvos der Maloninifche Eilanden.

Antaractic Fox. Pennant. Korte, fpitfe ooren inwendig met wit hair. De kop en het lijf bruinagtig aschverwig. Het hair II. Deel LI ia

Sluiten