Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 AFKEER en LIEFDE,

maar ik vrees dat uw hart ééns weder de overhand zal krygen: en dan zult gy den zaligen tyd wel eens te rug wenfehen, dat een zucht, dien uw boezem loosde, door een lonkje van Julia opgenomen wierdt.

karel.

Wanneer ik in dien tyd geen kind geweest ware, zou die herinnering my een verwyt zyn.

walstein.

I.aat het u vry een verwyt zyn, dat gy het vuur, dat op die jaarea in ieder welgefchapen hart begint te tiatclen , gefmoord hebt. Denk, Karei, dat geen jongeling, met eene verhitte inbeelding, maar dat een vsder. wiens hairen reeds grys beginnen te worden , tegen u fareekt. Eer die hatelyke afkeer van de vrouwen zich in uw hoofd gevestigd hadt, bemindet gy een meisje: gy waart beiden nog zeer jong , zonder ondervindin?, 'er zyn federt drie iaaren verlopen , gy hebt eenigen voorraad van kundigheden verzameld , genoeg om een gelukkig lid der maatfehappy te zyn; indien flegts een wanftaltige gril 'er geen hinderpaal tegen was, en Julia...

karel.

Is een meisje gebleven ...

walstein.

Dat goede denkbeelden in haaren geest gedrukt, en een'goeden vorm aan haar hart gegeven heeft, zonder 'er de liefde voor myn' zoon uit te wringen.

karel.

Zy bemint my nog?... Het doet myleed!

walstein.

Het zal u geen leed meer doen, indien gy weder met

haar

Sluiten