Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=8 ARTHELLO op dë HOFNAR.

arthello.

Waar denkt gij nu wel dat hij zijn zal?

soldaat.

Iloe zouden wij dat weeten ?

a ii t hel l o.

Kijkt eens in 't rond. Ziet gij geen plaats, die zijner waardig is.

soldaat.

Neen , nergends.

a r t dell 0.

Komt hier dan. Ik zal het u ftilfetjes zeggen. Kijkt! dat groote hondenhok daar, dat is zijne wooning : kijkt 'er maar eens in, gij zult 'er hem wei in vinden. (De Soldaaten willen gaan zien.)

art h e l l 0.

Maar neen, wacht nog wat ! zo haastig niet ! de hoofdzaak heb ik nog vcrgceien u te zeggen: die man , daar in het hondenhok is een Philoofoph. En <lat is ook ligt te begrijpen, want anders zoude hij zeker in geen hondenhok woonen; en met eenen Philofooph zult gij het verduiveld kwaad te Rellen hebben, orn dat'gij niet distinguteren kunt. Ik moet u dus eerst nog wel ceniïe 'inftruclie gecven. Die man zal zeggen, dat hij een heer van 't hof is , maar gelooft dat voor alle dingen niet, een hofjonker woont immers in geen hondenhok, en die draagt ook geen zotspakje. Neemt hem dus maar gerust meê , gij zijt al aan den rechten man. _ Maar, nog iets, laat hem vooral zijnekleêren niet uittrekken , want dan zou hij eene geheel andere gedaante krijgen , en ecu andere per-

fuou

Sluiten